Världskulturmuseet – Världens Spel

Våren 2023 öppnar Världskulturmuseet i Göteborg utställningen Världens Spel och vi fick äran att med fria händer skapa kampanjbilden. Efter ett par förslag landade vi i den här magiska miljön där vi bl a tagit fasta på hexagonformen, som är en återkommande symbol inom både antika och nya spel. Ett urval av utställningens föremålen har vi 3D-scannat och placerat på podier i denna form vilka, likt en allé, leder de fotograferade modellerna in i spelens magiska värld 👾

Människan har i alla tider och på alla möjliga platser spelat. Det är ett sätt umgås – både fysiskt och numera även digitalt. Men spel har också använts för att lösa konflikter, spå i framtiden eller för att nå kontakt med gudomliga väsen. Gemensamt för alla spel är att de har regler som måste följas – regler som kan variera i olika grupper och över tid och rum.

Är du intresserade av att ta fram liknande bilder? Tveka inte att höra av dig!

Projektdetaljer

  • 💎 CGI
  • 📷 Foto

Kund

Världskulturmuseerna
  • Anja Sjögren / Kommunikatör
  • Ulrika Hiertner / Produktionsledare
  • Linda Karlsson / Kommunikationsstrateg

Team Mint

  • Olle Lindberg / CGI + Foto + Retusch
  • Anton Forsberg / Retusch
  • Karl Vestklev / Producent
Studio Mint

Besök oss

Kungstorget 7
411 17 Göteborg
Sverige